pamokai

pamokai
pamokaĩ sm. pl. (3b) Lk, pamõkai (2) žr. paminklas 5: Kas ten beeitąs (beeinąs) žmogus – tik pamokaĩ žmogaus! KlvrŽ. Kad parsirgęs žmogus, tai vieni pamõkai, kaulai J. Menkas kūdikis yra pamõkai vieni žmogaus, t. y. paveikslas, numanymas vienas, kad žmogus buvęs J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pasirengimas pamokai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo dalyko temos nagrinėjimo projektavimas, planavimas, mokytojo ir mokinių darbo paskirstymo, laiko, priemonių numatymas. atitikmenys: angl. preparation for lesson vok. Vorbereitung zur Lehrstunde rus.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • reikti — reĩkti, ia, ė ( o) ppr. impers. žr. reikėti: 1. Ji primokė mergaitę, ką reikė daryti, ir pagrasė, kad būtų jai negerai, jei neklausytų J.Balč. Dirbus reiks ir pasilsėti J.Jabl. Kalbėjo, kad jį, Joniuką, reiksią leisti piemenautų J.Bil. Už kašiką …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėgomis — bėgomìs adv., bėgõm RdN 1. bėgte: Lekiam bėgõm, katras greičiau? Ėr. Jis bėgõm nubėgo Ds. Bėgomis prišokau prie kabinos J.Dov. 2. prk. paskubomis, paviršutiniškai, prabėgom: Daug yra mokinių, kurie trumpai, bėgomis susipažįsta su užduotąja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • menkas — meñkas, à adj. (4) 1. R nedidelis, nežymaus dydžio, mažos apimties: Menkas tas buvo laivas, tik su dvylikos žmonių įgula ir narsiu kapitonu rš. Milžiniškasis žemės kampas Afrika menku tarpu su Azija susieit LC1889,8. Menkiausia kometa paprastai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamoklas — 2 pamoklas sm. žr. pamokai: Gyvas pamoklas (išsisirgęs, sunykęs) Prk. Jis taip nukašėjęs buvęs, kad kaip šešėlio tikt vienas pamoklas matyt bebuvęs TP1881,13 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paruošti — paruõšti, ia (pàruošia), pàruošė 1. refl. kiek eiti ruošą, atlikti namų apyvokos darbus: Aš kai padirbu, pasiruošiù, tai kaip kriste valgymas krenta Pc. Morta padeda ir pasiruõšti Pc. 2. tr. pagaminti, pataisyti (valgyti): Jiem paruošta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skambutis — skambùtis sm. (2) Š, Rtr 1. prietaisas garsiniams signalams duoti: Su skambučiù skambina J. Čia seniau vežiodavo pačtą arkliai su skambučiù Dgč. Kur daugiau žmonių eina, ten dviračiu be skambùčio nepavažiuosi Gs. Skambučiù pamokai skambina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudilindinti — intr. suskambėti, sudindėti: Kieme vėl sudilindino skambutis pamokai rš. Varpinėje sudilindino varpas rš. dilindinti; sudilindinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Stundenplan — pamokos planas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagalbinė mokytojo darbo per pamoką priemonė. Planą mokytojas rašo rengdamasis pamokai. Plane nurodoma pamokos tema, tikslai, dėstymo struktūra, medžiaga mokinių savarankiškam darbui, jų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pamokos planas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagalbinė mokytojo darbo per pamoką priemonė. Planą mokytojas rašo rengdamasis pamokai. Plane nurodoma pamokos tema, tikslai, dėstymo struktūra, medžiaga mokinių savarankiškam darbui, jų darbas atskirais… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”